18 oktoober 2006

Uuring: 9.4% heteromeestest seksivad meestega

Mainekas, 1927. aastal asutatud meditsiiniväljaanne "Annals of Internal Medicine" avaldas oma käesoleva aasta 19. septembri numbris (Volume 45, Issue 6) põhjaliku uurimuse vastuoludest meeste seksuaalse identiteedi ja tegeliku seksuaalkäitumise vahel. 2003. aasta märtsist augustini küsitleti New York City's rohkem kui nelja tuhandet seksuaalselt aktiivset meest (vanuses alates 18. eluaastast) nende seksuaalelu kohta eelnenud 12 kuu jooksul ja uuringu tulemus on üsna ootamatu.

Võttes kokku küsitluse tulemusi, keskendusid uurijad kolmele grupile vastanutest: end heteroseksuaalsena identifitseerivad mehed, kes seksisid naistega (identiteedile vastav käitumine), end heteroseksuaalseks pidavad mehed, kes seksisid meestega (identiteedile mittevastav käitumine) ja end homoseksuaalsetena identifitseerivad mehed, kes seksisid meestega (identiteedile vastav käitumine). Neist kolmest grupist pidasid end ise heteroks 96.6% ja gay'ks 3.4%. Samas selgus, et ise end heteroseksuaalseteks pidavatest meestest oli küsitlusele eelnenud aasta jooksul seksinud vähemalt ühe mehega (ja ei ühegi naisega) tervelt 9,4 protsenti. Kõigist kolmest grupist käitus vastavalt küsitluse tulemustele eranditult heteroseksuaalselt 87.5% ja eranditult homoseksuaalselt 12.5%. Neist meestest, kes olid seksinud meestega, identifitseerisid end heteroseksuaalsetena 72.8%.

Kommentaare ei ole: