23 oktoober 2007

Vanavanemate pulmapilt ja seaduserikkumine

Praegu Riigikogus menetletav "Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse" eelnõu ütles oma algses redaktsioonis muuhulgas niimoodi:

"§ 2. Kultuuriväärtus

(1) Käesoleva seaduse mõistes on kultuuriväärtused järgmised asjad:
/---/
8) Eesti filateelia ja fotograafia (sealhulgas negatiivid) kollektsioonid või nende osad;


Arutelul Riigikogu Kultuurikomisjonis (09. oktoober 2007) hargnes selline vestlus:

Paul-Eerik Rummo: /---/ Teine ettepanek puudutab samuti § 2 lg 1 punkti 7: "Eesti filateelia ja fotograafia (sealhulgas negatiivid) kollektsioonid või nende osad, mis on vanemad kui 50 aastat." Mida loetakse kollektsiooniks? Kas üksik kirjamark on käsitatav filateelse kollektsiooni osana? Kui keegi tahab üle piiri viia K. Pätsi pildiga Eesti-aegset kirjamarki, mida on massiliselt olemas, kas see läheb siis deklareerimisnõude alla?
Siiri Pelisaar (Kultuuriministeeriumi juriidilise oakonna nõunik): See on hea küsimus ja ma ei oska sellele kohe vastata.
Lauri Vahtre: Kas see on tingimata seotud kollektsiooniga või on mõeldud siin ka juhumarki ja -fotot, mis ei ole kollektsioonist pärit?
Siiri Pelisaar : Teksti lugedes võib mõista, et siin mõeldakse ikkagi ka üksikesemeid.
Lauri Vahtre : Sellisel juhul oleks vajalik see ikkagi ümber sõnastada. Minul käesoleva eelnõu suhtes kauge inimesena torkas esimese asjana pähe postmark. Olen kunagi neid kogunud. Kas ma teen midagi seadusevastast, kui mul on natukene hinnalisem mark, pistan selle taskusse ja müün selle välismaal maha? Ma ei ole seda kunagi teinud ega kavatsegi teha, aga see küsimus võib olla küllalti eluline.
Paul-Eerik Rummo: See eeldab, et kollektsioon peaks olema üks selge mõiste, siis saab defineerida ka kollektsiooni osa.
Siiri Pelisaar: Arvan, et eelnõu tekstis on mõeldud kollektsioone ja üksikeksemplare. K. Pätsu aegse margi puhul tuleb sellisel juhul taotleda luba. Palume järelemõtlemise aega.

Ma ei tea, mulle küll kohutavalt meeldib, et seaduseelnõu ettevalmistanud ministeeriumi tegelane, kes tuleb Riigikogu komisjoni ette seadust selgitama, arvab, mida eelnõu tekstis on mõeldud. Inimene, kes eelmisel aastal oli Kultuuriministeeriumi palgapüramiidi tippmehest sissetulekute poolest vaid tosina koha kaugusel, võiks äkki midagi ka teada? Sest kui juba tema ei tea, mida siis peale seaduse vastuvõtmist selle täitmise eest vastutavad inimesed tegema peaksid? Samuti arvama? Minu "maalt ja hobusega" loogika ütleb küll niimoodi, et kui seadusekirjutaja oleks mõelnud üksikesemeid, siis poleks ta ju vaevunud rääkima kollektsioonidest või nende osadest (olekski kirjutanud: fotod, negatiivid, postmargid ja punkt) aga ega siis minu loogika ei saagi ju ühtida kõrgepalgalise ja -lennulise riigiametniku omaga.

P.S. Tänaseks, enne eelnõu teist lugemist, on sisse viidud väike täiendus, mis sätestab:

"§ 2. Kultuuriväärtus

(1) Käesoleva seaduse mõistes on kultuuriväärtused järgmised asjad:
/---/
8) Eesti filateelia ja fotograafia (sealhulgas negatiivid) kollektsioonid või nende osad, samuti alla 200 000 tiraažiga üksikmargid, mis on vanemad kui 50 aastat;"


Ehk siis enamikke (aga mitte kõiki!) Pätsu pildiga postmarke võite te nüüd ilma luba taotlemata riigist välja viia, kui aga võtate välismaal elavatele sugulastele külla minnes kaasa oma vanavanemate pulmafoto ning ei taotle selleks luba, siis rikute ametnik Pelisaare tõlgenduses seadust. Palju õnne!

Kommentaare ei ole: