25 jaanuar 2007

Võrdse kohtlemise seadusest

Täna otsustas Riigikogu teatavasti võtta menetlusse valitsuses täpselt nädala eest heaks kiidetud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on seaduslikult garanteerida isikute õigus võrdsele kohtlemisele. Pressiteates on kirjas, et "eelnõu eesmärgiks on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, varalise ja sotsiaalse seisundi, vanuse, puude, seksuaalse suundumuse või muu tunnuse alusel."

Uudis nagu oleks ju hea aga ometi olen ma rahulolematu. Miks ma siis porisen? Aga sellepärast, et selle seadusega on venitatud kõige viimasema minutini. Mõned poliitikud on viimasel paaril aastal kuluaarides selle vastuvõtmise lubamisega erinevatelt ühiskonnagruppidelt endale kõva usalduskrediidi välja kaubelnud, samal ajal ise teades, et sellise seaduse vastuvõtmine Euroopa Liidu liikmesriigis on paratamatus. Eriti küüniliseks muudab selle praegusel aktiivse valimispropaganda perioodil teadmine, et nüüd, mil Eestile on just seepärast järjekordne trahviähvardus kuklasse hingamas (esimese ametliku hoiatuse saatis Euroopa Komisjon Eesti Vabariigile juba eelmise aasta juunikuus), suudavad mõned nutikad tegelased seda endiselt serveerida teatud kodumaiste poliitiliste jõudude "saavutusena" või, mis veel hullem, "hea tahte avaldusena".

Seaduse eelnõu oma praegusel kujul on muidugi hea ja kuna ma ei usu, et riigikogujad nimetatud eelnõud palju muutma kipuks, siis saab ka seadus kindlasti hea olema ja veel kindlamini on see vajalik. Oleks see seadus vastu võetud juba aastate eest ja ilma väljastpoolt tuleva surveta, siis võtaks ancientboy seaduseloojate ees kõik oma mütsid maha, praegu paneb see uudisnupp mind ainult mühatama ja omaette porisema, et ju need rahva teenrid siis ei suutnud enam mingi nipiga seda kauem edasi lükata.

Riigikogu pressiteade
Postimehe artikkel

Kommentaare ei ole: